Algemene lesvoorwaarden

Aanvraag rijlessen

De aanvraag gebeurt enkel via het online inschrijvingsformulier. Na ontvangst krijg je een voorstel toegestuurd wanneer de lessen kunnen doorgaan. Let op! Dit voorstel blijft slechts 3 dagen onder voorbehoud. Indien ik na 3 dagen nog geen antwoord heb ontvangen worden de lesmomenten opnieuw vrijgegeven en kan ik je plaats niet meer garanderen. 

De lessen worden pas definitief geboekt na een bevestiging en/of de ontvangst van het voorschot en inschrijvingsgeld. Betalingsvoorwaarden

Rijlessen dienen op voorhand betaald te worden bij voorkeur op bankrekeningnummer of contant voor de les start.

Bij een laattijdige betaling op bankrekening heeft rijbegeleiding Marielle het recht om de rijles te verplaatsen naar een latere datum.  Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld voor lessen met een attest geldt als dossierskost en is in geen enkel geval terug te eisen bij annulatie, ongeacht de termijn hiervan. Annulatie van een rijles door de kandidaat

Elke les kan tot 5 dagen vooraf kosteloos geannuleerd worden.

Na deze termijn wordt je het lesgeld voor 50% aangerekend. Met een doktersbriefje of een andere, dringende reden geen kosten.

Elke annulatie wordt apart bekeken. 

Indien je onaangekondigd niet komt opdagen op de lesdag wordt het lesgeld voor 100% aangerekend. Annulatie van een rijles door Rijbegeleiding Marielle 

Rijbegeleiding Marielle behoudt zich van het recht om een geplande rijles te annuleren omwille van slechte weersomstandigheden, een defect of onderhoud aan de lesauto, examenbegeleiding, ziekte of omwille van een andere, dringende reden. 

Ga je niet akkoord met een nieuwe, voorgestelde datum dan wordt je het lesgeld terugbetaald. Afgeleverde attesten 

Aanvraag voor lessen in de vrije begeleiding. 

Er kan nadien géén attest worden afgeleverd dat je deze lessen ook effectief gevolgd hebt.

Deze lessen tellen dus nooit mee als je wilt omschakelen naar het voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider om alleen te rijden in het verkeer. Je moet dan kiezen voor lessen via rijschool en starten vanaf 0. 


Het bekwaamheidsattest 20uur wordt enkel afgeleverd als de lesgever van oordeel is dat de kandidaat zich veilig in het verkeer kan begeven zonder begeleider. Zoniet kan het attest geweigerd worden. De vooruitgang wordt tijdig besproken doorheen de opleiding. De begeleider

Enkel de begeleider vermeldt op het voorlopig rijbewijs kan ervoor kiezen om één rijles mee te rijden.

De vooruitgang van de kandidaat kan ook steeds besproken worden via telefoon of email. 

 


Examenbegeleiding samen met rijbegeleiding Marielle 

Is enkel mogelijk met de lesauto en dit op de volgende weekdagen: maandag- dinsdag en donderdag. 

De datum vastleggen gebeurt is samenspraak, het moet ook mogelijk zijn om je te begeleiden op die dag. 

Er kan enkel een examenbegeleiding plaatsvinden als ik vind dat je er echt klaar voor bent en daarom maken we op voorhand enkele proefritten in het examengebied. 

De proeflessen worden tijdig ingepland om te bepalen of je voldoende bent voorbereidt of best nog verder oefent. 


Rijbegeleiding Marielle behoudt het recht om de prijzen voor rijlessen en een examenbegeleiding ten alle tijde te wijzigen. 

Door in te schrijven bent u op de hoogte van de lesvoorwaarden en verbindt u zich tot naleving van dit reglement.