Algemene lesvoorwaarden

1. Reserveren van rijlessen

Inschrijven voor rijlessen kan enkel via het online formulier. Nadat ik het formulier goed heb ontvangen krijg je een voorstel toegestuurd wanneer de lessen kunnen doorgaan. Het voorstel blijft slechts 3 dagen onder voorbehoud. Indien ik na 3 dagen nog geen antwoord heb ontvangen worden de lesmomenten opnieuw vrijgegeven en kan ik je plaats niet meer garanderen. 

De lessen worden pas definitief geboekt na een akkoord en de ontvangst van het inschrijvingsgeld/voorschot.  2. Betalingsvoorwaarden

De betaling op rekeningnummer gebeurt uiterlijk 5 dagen voor de lesdag of contant voor de les van start gaat. 

Bij een laattijdige betaling heeft rijbegeleiding Marielle het recht om gereserveerde lessen te verplaatsen naar een latere datum.  3. Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld € 25 voor lessen met een attest geldt als dossierskost en is in geen enkel geval terug te eisen bij annulatie ongeacht de termijn hiervan. 4. Voorschot 

Het voorschot ( 10% per gereserveerde rijles)  betaald om de inschrijving te waarborgen blijft verworven aan rijbegeleiding Marielle.

Zij kunnen enkel aangewend worden als aanbetaling van de te volgen lessen.  

De kandidaat annuleert geplande rijlessen en wenst geen nieuwe afspraak

Het voorschot blijft eigen aan rijbegeleiding Marielle en wordt aanzien als schadevergoeding ongeacht de termijn van annulatie. 

Enkel bij annulatie door rijbegeleiding Marielle behoudt je het recht op de terugbetaling van het voorschot5. Afgeleverde attesten 

Indien je kiest voor lessen in de vrije begeleiding kan er nadien géén attest worden afgeleverd dat je deze lessen ook effectief hebt gevolgd. De lessen tellen bijgevolg nooit mee als je wilt omschakelen naar het voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider, het bekwaamheidsattest. Je moet dan kiezen voor lessen via rijschool en starten vanaf 0. 

Het bekwaamheidsattest wordt enkel afgeleverd als de lesgever van oordeel is dat de kandidaat zich veilig in het verkeer kan begeven zonder begeleider. Zoniet kan het attest geweigerd worden. De vooruitgang wordt tijdig besproken tijdens de evaluatiemomenten.6. Startplaats van de lessen

De lessen starten en eindigen bij je thuis of op een bekende plaats in de buurt. Als de les start op een bekende plaats wordt dat op voorhand afgesproken. 7.De begeleider

Enkel de begeleider die vermeldt staat op het voorlopig rijbewijs kan ervoor kiezen om één rijles mee te rijden.* 

De vooruitgang van de kandidaat kan ook steeds besproken worden via telefoon of email. 

* Momenteel is dat niet toegelaten omwille van de coronamaatregelen 8.Examenbegeleiding met lesauto

Indien je samen met rijbegeleiding Marielle het rijexamen wenst af te leggen kiezen we in samenspraak een datum.

Het moet ook mogelijk zijn voor mij om je te begeleiden op die dag. 

Er kan enkel een examenbegeleiding plaatsvinden als ik vind dat je er echt klaar voor bent en daarom maken we op voorhand enkele proefritten in het examengebied. 

De proeflessen worden tijdig ingepland om te bepalen of je voldoende bent voorbereidt of best nog verder oefent. 9.Ziekte

Als je rijles niet kan doorgaan wegens ziekte of een andere reden verwittig je mij zo vlug mogelijk en ten laatste 1 uur voor de rijles van start gaat. Verwittigen kan telefonisch of via email. Er wordt een nieuwe datum gekozen. 10.Verplaatsen van lessen door Rijbegeleiding Marielle 

Rijbegeleiding Marielle behoudt zich van het recht om een geplande rijles te verplaatsen naar een andere datum omwille van slechte weersomstandigheden, een defect of onderhoud van de lesauto, ziekte of omwille van een andere, dringende reden en is hiervoor geen terugbetaling aan de kandidaat schuldig.  Door in te schrijven bent u op de hoogte van de lesvoorwaarden en verbindt u zich tot naleving van dit reglement.